+46 (0)761 39 87 64 info@naturhotell.se

Integritetspolicy

Privacy Policy

Integritetspolicy
Privacy Policy

For English version, click here

Integritetspolicy

VILKEN INFORMATION. SAMLAS IN?
Vi samlar in information från dig när du skickas epost, använder kontaktformuläret samt gör en bokning.

Bokningar sker med hjälp av FareHarbor som agerar som vårt ombud. När du bokar blir du ombedd att uppge namn, adress, telefonnummer samt kortnummer.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT HANTERA INFORMATIONEN?
Ansvarig för att hålla din information skyddad är Camilla Jönsson, Camp Nyrups Naturhotell HB, org.nr 969769-2425, Östra Nyrup 303, 243 91 Höör, Sweden.

VAD ANVÄNDER VI DIN INFORMATION TILL?
Din information som vi samlar in från dig kan användas för ett eller flera syften:

För bokning:
Din information, publik eller privat, kommer inte att säljas eller göras tillgänglig för utomstående företag av något skäl och utan ditt samtycke annat än för att hantera din bokning. Denna information sparas endast i enlighet med svensk lag.

För att besvara förfrågningar:
Dina uppgifter kommer att användas för att besvara din förfrågan. Vill du radera eller redigera denna information, vänligen eposta oss på info@naturhotell.se.

För att sända dig nyhetsbrev:
Din epost kommer att läggas till i sändlistan för vårt högst sporadiska nyhetsbrev. Vill du avsluta denna prenumeration använder du länken i nyhetsbrevets sidfot.

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION:
Vi har implementerat många åtgärder för att skydda din information när du kommunicerar med oss. Hemsidan och bokningssystemet skyddas av Secure Socket Layer (SSL) och kan endast göras tillgängligt för de som auktoriserats med rättigheter till dessa systemen, och som är skyldiga att hålla all information konfidentiell. Ingen privat information (t.ex kortinformation) sparas på vår webbplats.

ANVÄNDER WEBBPLATSEN COOKIES?
Ja. Cookies är små datafiler som en webbplats eller dess tjönsteleverantörer sparar i din dator genom din webbläsare (om du tillåter detta). Det medger oss eller våra leverantörer att känna igen din webbläsare och komma ihåg viss information.

Du kan låta din dator varna dig varje gång en cookie sänds, eller så kan du stänga av alla cookies i webbläsarens inställningar. Om du gör så kanske inte allting fungerar perfekt, men du kan alltid kontakta oss eller göra en bokning genom att kontakta oss manuellt.

AVSLÖJAR NI NÅGON INFORMATION FÖR UTOMSTÅENDE?
Vi varken säljer, byter eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Det inkluderar dock inte betrodd tredje part som hjälper oss driva webbplatsen, sköta våra affärer och ge dig service, så länge de accepterar att hålla din personliga information konfidentiell. Vi kan komma att offentliggöra din information för att följa svensk lag, upprätthålla vår integritetspolicy eller skydda vår eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

DITT SAMTYCKE
Genom att använda vår hemsida samtycker du till denna integritetspolicy.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Om vi beslutar att ändra i denna policyn publicera vi en ny version på denna sidan.

Privacy Policy

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?
We collect information from you when you email us, use the contact form or make a booking.

Bookings are managed by FareHarbor on our behalf. When booking on our site, you are asked to enter name, e-mail address, postal address, phone number, dates, card details etc.

WHO IS CHARGE OF KEEPING THE INFORMATION?
The person in charge of keeping your information safe is Camilla Jönsson, Camp Nyrups Naturhotell HB, org.nr 969769-2425, Östra Nyrup 303, 243 91 Höör, Sweden.

WHAT DO WE USE YOUR DATA FOR?
Some of the information we collect from you can be used in one of the following ways:

For booking:
Your information, public or private, will not be sold, exchanged, transferred or given to any other company for any reason without your consent, except for the express purpose of reservation. This information is kept according to Swedish laws for two years.

To send e-mail:
Your e-mail address will be used for a reply related to your question. Should you want to delete or edit sent information, please email us at info@naturhotell.se.

To send newsletter:
Your e-mail address will be added to our highly occasional newsletter. Should you want to opt out, please use the link in the footer of the newsletter.

 

HOW DO WE PROTECT YOUR DATA?
We implement a number of security measures to maintain the security of your personal information when making an order. This site and the booking site are secured by Secure Socket Layer (SSL) technology and will only be available to those authorized with special rights for these systems, and are required to keep the information confidential. No private information (credit card number etc.) is stored on the website’s servers.

DO YOU NEED COOKIES?
Yes. Cookies are small files that a website or its service provider saves to your computer’s hard drive through your browser (if you allow). It allows websites or service providers to recognize your browser and capture and remember certain information.

If you want, you can choose to let your computer warn you every time a cookie is sent, or you can choose to turn off all cookies through your browser’s settings. Like most websites, if you close your cookies, some of our services may work properly. However, you can still place orders by contacting us manually.

DO NOT EXCLUDE ANY INFORMATION TO OUTSTANDING?
We do not sell, exchange, or otherwise transfer your personal information to third parties. This does not include trusted third parties that help us to run our website, conduct our business, or service to you as long as these parties agree to keep this information confidential. We may also publish your information whenever we think it is appropriate to comply with the law, maintain our website policy, or protect our or others’ rights, property, or security.

YOUR CONSENT
By using our site, you agree to our privacy policy.

CHANGES IN INTEGRITY POLICY
If we decide to make changes to the policy, we will publish a new version on this page.

Nyrups Naturhotell

Har du andra frågor, hör av dig till boka@naturhotell.se.

Våra bokningsvillkor finns här.

Naturhotell Booking
© 2024 Nyrups Naturhotell | Privacy Policy | Site by Jolico
BOKA HÄR Företag Boka