+46 (0)761 39 87 64 info@naturhotell.se

Ekoturism – res och upplev på ett positivt sätt!

Ekoturism – res och upplev på ett positivt sätt!

Att resa och uppleva är naturligt och grundläggande för människan. Det är så våra samhällen och kulturer utvecklas och det är så vi skapar utveckling och ny kompetens. Samtidigt blir det allt mer uppenbart att det sätt som vi vanligen reser och upplever på i dagsläget är besvärande ohållbart.

Vi på Nyrups Naturhotell ser turism och besöksnäring en helt och hållet positiv kraft – om den görs rätt. Naturturism är en stark drivkraft i svensk landsbygdsutveckling och på många ställen är naturturism det kitt och den energi som gör att service hålls kvar och utvecklas i glesbygd. Turismen skapar också många instegsjobb för unga och för nysvenska, och med en start hållbar besöksnäring bygger vi en stark nätverksekonomi som också stärker svensk småskalig livsmedelsproduktion.

Men det ställer krav på att turismen verkligen är hållbar ur alla dimensioner.

Ekoturism – den grundläggande definitionen

Ekoturism är helt enkelt upplevelser i natur och kultur. Den sker med varsamhet och med minsta möjliga slitage på resmålets natur- och kulturvärden. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och de kulturvärden som besökaren kommit för att uppleva.

Ett företag som arbetar med ekoturism bidrar aktivt till naturskydd och värnar kulturen, har en lokal förankring och gynnar den lokala ekonomin. De visar respekt för människor som bor på resmålet och skapar värdiga möten med lokalbefolkningen. Grunden är alltid baserat på vad natur och kultur tål, och syftet är ofta att tillgängliggöra upplevelser som kan vara svåra för en besökare att ta del av på egen hand.

Vi som arbetar med ekoturism ligger i täten vad gäller miljö- och klimatanpassning och fungerar som riktningsvisare och inspirationskälla för hela besöksnäringen. Om du följer med ett ekoturismföretag ut får du inblick och kunskap kring natur-, kultur-, miljö- och utvecklingsfrågor.

Ekoturism är upplevelser som marknadsförs på ett ansvarsfullt sätt som också leder till realistiska förväntningar hos gästen. Företag som arbetar med ekoturism ställer hållbarhetskrav på leverantörer, kollegor och gäster. Målet med ekoturism är helt enkelt att skapa arbete och försörjning på ett sätt som är positivt för natur- och kulturvärden och den lokala ekonomin och lokalsamhället. Ekoturism är helt enkelt ett sätt att äta kakan och att samtidigt ha den kvar!

Med ekoturism som verktyg kombinerar vi naturskydd, försvar av biologisk mångfald och kulturhänsyn, med ekonomisk och social utveckling, både i mindre och större skala i både Sverige och utomlands. På så sätt får natur och kultur ett ekonomiskt värde och blir en del av bioekonomin.

Helt enkelt – vill du resa och uppleva på ett modernt och hållbart sätt – leta efter företag som arbetar med ekoturism. Du kan exempelvis inspireras av websidan för Nature’s Best, den unika kvalitetsmärkningen för svensk ekoturism: https://naturesbestsweden.com.

Nyrups Naturhotell – äkta svensk ekoturism

Själva syftet med Nyrups Naturhotell är att skapa starka naturupplevelser så att gästerna har lättare att göra hållbara val på hemmaplan. Vi arbetar helt och hållet med ekoturism och för oss är det enkelt att välja de lokala leverantörerna, att köpa det som går på återbruk, vårda vår utrustning, arbeta med hållbar småskalighet och lyfta de värden som finns i vårt närområde för hållbara besök.

Självklart har vi kollektivavtal, arbetar i den lokala företagarföreningen, minimerar vår klimatpåverkan och optimerar så långt vi kan för att stödja lokal ekonomi. Det är också därför vi har anpassade menyer, uppmuntrar dig som gäst att resa kollektivt och erbjuder all inclusive så att vi minimerar de totala flödena av råvaror och utrustning. Vi komposterar avfall och handlar så mycket som det går utan engångsförpackningar.

Hos oss kan du vara säker på att få njuta av en hållbarhetsmaximerad naturupplevelse.

Ekoturismpolicy Robusta AB

Nyrups Naturhotell och Robusta Äventyr

Robusta AB är ett hållbart företag ur alla aspekter. Vår affärsidé är att aktivt omsätta platsens värde till hållbara gästupplevelser för att på så sätt väcka gästens fascination och känsla för naturen och skapa en genuin naturnärvaro.

Vi arbetar alltid så nära platsen som möjligt i alla detaljer men inser att vi för ett rimligt rationellt arbetssätt behöver samordna och effektivisera för att spara både ekonomi och miljö.

Ansvaret för platsen är avgörande och vi bygger alltid upplevelser som värnar plats och ekosystem. Vi väljer alltid det miljömässigt hållbara även om vi inser att vi emellanåt måste prioritera effektivitet. I de fall väljer vi det näst bästa, och gör aldrig avkall på en grundläggande hållbarhet.

Vi arbetar med naturovana gäster vilket ställer höga krav på trygghet i kommunikation och upplägg, samtidigt som en genuin och utmanande upplevelse är nödvändig för att skapa fascination och genuin närvaro. Vi prioriterar därför en personlig ton och närvaro i alla gästkontakter och utgår alltid från gästens perspektiv i skapandet av produkter och upplevelser

Vår övergripande målsättning är att arbeta cirkulärt och regenerativt i alla led, vilket också visas i vårt ansvar för de platser, biotoper och ekosystem som vi har våra upplevelser i.

Nyrups Naturhotell

Har du andra frågor, hör av dig till boka@naturhotell.se.

Våra bokningsvillkor finns här.

Naturhotell Booking
© 2024 Nyrups Naturhotell | Privacy Policy | Site by Jolico
BOKA HÄR Företag Boka